Internet Explorer 8:n yhteydessä on puhuttu erityisistä meta-tageista, joilla nettisivu voisi pyytää selainta käyttämään tiettyä renderöintimoottorin versiota. Nettisivu voisi esimerkiksi sanoa näyttävänsä parhaalta IE7:lla näytettynä, ja mikä tahansa uudempi IE:n versio näyttää sivun niin kuin se olisi näytetty IE7:llä.

Tämän ehdotuksen ideana oli estää sivuja näkymästä väärin kun uusi selainversio julkaistaan. IE:n uudet versiot yrittävät noudattaa yhä paremmin alan standardeja, eli HTML ja CSS -spesifikaatioita. Tämän takia vanhoille IE:n versioille suunnattuja viritelmiä sisältävät sivut voivat käyttäjän näkökulmasta mennä rikki.

Alkuperäisen ehdotuksen suurin ongelma oli kuitenkin se, että jos sivulta ei olisi löytynyt kyseistä meta-tagia, olisi IE8 käyttänyt oletusarvona IE7:n moottoria. Sivun piirtäminen uudella IE8:n moottorilla olisi siis vaatinut sivun ylläpitäjältä erillisiä toimenpiteitä. Näin myös täydellisesti HTML-standardin mukaiset sivut olisivat olleet tuomittuja piirtymään IE7:n osittain epästandardilla moottorilla.

Nyt Microsoft on kuitenkin kuunnellut kehittäjiä ja pyörtänyt päätöksensä (Microsoft). Tulevaisuudessa IE8 käyttää oletusarvoisesti uudempaa, paremmin standardin mukaista moottoria. Sivuston ylläpitäjä voi kuitenkin meta-tagin avulla pyytää selainta käyttämään vanhempaa moottoria jos pelkää sivuston menevän rikki uudella selaimella.

Hyviä uutisia siis. IE8:n tuleva julkistus pienentää selainten välisiä eroja ja helpottanee web-kehittäjien elämää.

Kategoria: web-kehitys