Internetin uumenista löytyi vihdoin video sähköisen äänestyskoneen toiminnasta. Kannattaa katsoa. äänestyksessä esiintyneet käytettävyysongelmat liittyvät ilmeisesti näihin vaiheisiin:

  1. Käyttäjä näppäilee ehdokkaansa numeron, joka ilmestyy ympyrän keskelle. Tämän jälkeen käyttäjä painaa OK-nappia:
  2. Ruudulle tulevat näkyviin ehdokkaan tiedot. Käyttäjän pitäisi tässä vaiheessa painaa OK-nappia varmistaakseen äänensä:

Tämän ruudun toiminta on ehkä kerrottu ohjeissa. Käyttöliittymässä itsessään on kuitenkin muutamia perusvirheitä, minkä takia en ihmettele jos se on aiheuttanut käytettävyysongelmia.

  • Nappien teksteinä pitäisi käyttää verbejä, esimerkiksi "äänestä"
  • OK-napin voi tulkita indikaattoriksi siitä, että äänestys on onnistunut ja ääni kirjattu. Käyttäjä on kuitenkin jo edellisessä ruudussa painanut OK-nappia.
  • Ruudulla ei näy indikaattoria, joka kertoisi äänestysprosessin olevan vielä kesken, ts. järjestelmän tila on epäselvä.
  • Nappien vieressä ei ole ohjetekstiä, joka kehottaisi painamaan OK:ta äänen kirjaamiseksi
  • Napit ovat eri järjestyksessä kuin edellisessä ruudussa, mikä vähäntää OK-napin eteenpäinvievyyttä. (OK ja Peruuta-nappien oikeasta järjestyksestä voi kiisteellä, mutta käytännössä sillä ei ole kovinkaan suurta merkitystä, kunhan järjestys pysyy aina samana.)
  • Ensisijaisen toiminnon (OK) ja toissijaisen toiminnon (Peruuta) napit eivät saisi olla samannäköisiä. Ensisijaisen toiminnon nappi voisi olla valmiiksi korostettu, jolloin sen painaminen olisi luontevampaa.

(lisää nappiaiheisia artikkeleita)

Tämän lisäksi laite ei ilmeisesti ole antanut varoitusta jos käyttäjä on tässä vaiheessa poistanut äänestyskorttinsa. Laite on palannut alkutilaan (tai sitä muistuttavaan tilaan), jossa käyttäjää pyydetään syöttämään äänestyskortti.

Käytettävyyden suunnitteleminen ei ole rakettikirurgiaa ;)

Kategoria: käytettävyys